Projekt Plavnická s. r. o.

výroba a prodej malých hranatých balíků sena

Sociální podnik Plavnická s.r.o. je podpořen z projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005844, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

Projekt Plavnická s.r.o. – výroba a prodej malých hranatých balíků sena podporuje vznik a začátek provozu sociálního podniku, který obchoduje se senem s hlavním produktem malých hranatých balíků sena, které vyrábí a prodává. S podporou OPZ podnik vyrobil unikátní odprašovací linku na balení malých balíků a postupně zaměstnává dlouhodobě znevýhodněné osoby, kterým poskytuje v souladu s principy sociálního podnikání i podporu při řešení jejich osobní životní situace, potřebují-li to. Plavnická s.r.o. spolupracuje především s místními zemědělci, úřady práce v Českých Budějovicích a Českém Krumlově, Psychiatrickou léčebnou v Červeném Dvoře a neziskovou organizací Attavena, o.p.s. Projekt s označením CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005844 probíhá dva roky (1. 4. 2017 až 31. 3. 2019), jeho rozpočet je 5,3 miliónu korun a sociální podnik kofinancuje 15 % z této částky.

Plavnická s.r.o. je sociálním podnikem. Jejím společensky prospěšným cílem je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Minimálně 30 % našich zaměstnanců pochází ze skupin znevýhodněných na trhu práce, především z řad zdravotně postižených, mladistvých a mladých dospělých z výchovných zařízení a dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaných.
Minimálně 80 % zisku je reinvestováno zpět do rozvoje sociálního podniku společnosti a plnění jeho společensky prospěšných cílů.

Při své činnosti zohledňujeme environmentální aspekty výroby i spotřeby. Dbáme na využívání energeticky efektivních a úsporných spotřebičů, důsledně třídíme odpad, používáme recyklované materiály a šetříme zdroji (vodou, energií). Posláním společnosti je být prospěšná místnímu prostředí. Své služby poskytujeme především lokálním zákazníkům, využíváme přednostně místní dodavatele a spolupracuje na svém rozvoji i rozvoji lokality s místními aktéry.

V rámci aktivit společnosti vedení společnosti uplatňuje tyto principy sociálního podnikání:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=45389365&subjektId=945404&spis=1042163